du

Z Linux Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

du – polecenie pokazujące, ile miejsca na dysku zajmują podane pliki lub katalogi.

Użycie

$ du [opcje] <plik> ...
  • opcje – opcjonalne parametry dla du
  • plik plik1 plik2 ... – lista plików lub katalogów

Najczęściej używane przełączniki

Ogólne

  • -c – przydatne przy większej liczbie plików; podaje sumę wszystkich argumentów;
  • --max-depth=x – podaje całkowitą objętość dla plików/katalogów głębszych niż x poziomów;
  • -s – podaje jedynie sumę; równoznaczne z --max-depth=1;

Sposób podawania rozmiaru

  • --si – podaje rozmiar w jednostkach SI (1m = 1024k);
  • -h – podaje w czytelnych dla człowieka rozmiarach;
  • -k – podaje w kilobajtach;
  • -m – podaje w megabajtach.

Kontrola, co jest liczone

  • --exclude=wzór – nie liczy plików zawierających dany wzór; można używać znaków ? i *

Przykłady

Przykład 1 – podliczenie zawartości folderu domowego

Wykonanie du -s -h /home/rafal w przykładowej maszynie wypisze:

$ du -s -h /home/rafal
 4,3G	/home/rafal

Oznacza to, że folder /home/rafal zawiera w sumie 4,3 GB danych