grep

Z Linux Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

grep – polecenie występujące w Uniksie i systemach pochodnych. Z danego tekstu pokazuje linie, które pasują do wzorca.

Użycie

$ grep [opcje] <wzorzec> [plik]
  • opcje – opcjonalne przełączniki;
  • wzorzec – co grep ma dopasowywać;
  • plik – plik, w którym grep będzie szukać wzorca. Jeżeli go nie będzie, zostanie użyte standardowe wejście.

Najczęściej używane przełączniki

  • -A x – pokazuje x linii po znalezionym wzorcu
  • -B x – pokazuje x linii przed znalezionym wzorcem
  • -x – zaznacza tylko te dopasowania, które pasują do całej linii
  • -i – „znieczula” grepa na wielkość liter. W tym przypadku wyrazy Linux i LInuX będą traktowane jak identyczne.
  • -E – używa rozszerzonych wyrażeń regularnych

Przykłady

Przykład 1 – z użyciem potoku

Wywołanie ls | grep txt w przykładowym folderze wypisze:

$  ls | grep txt
do zrobienia.txt
linuxwiki.txt
moje notatki.txt

Przy użyciu potoku program ls przekazał grepowi listę plików używając standardowego wejścia. Grep otrzymał listę i pokazał tylko linie, które zawierały podany wzorzec (txt).

Przykład 2 – z plikiem

Wywołanie grep "Panno Święta" "pan tadeusz.txt" w przykładowym folderze zawierającym tekst pierwszej księgi Pana Tadeusza w pliku pan tadeusz.txt wypisze:

$ grep "Panno Święta" "pan tadeusz.txt"
Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy

Przykład 3 – z „kontekstem”

Gdy nie wiadomo, skąd pochodzi fragment (tak jak w powyższym przykładzie), przydadzą nam się opcje -A oraz -B. Chcemy zobaczyć 4 linie przed i 3 linie po tej z wzorcem. Zakładamy, że do zorientowania się wystarczy. Tak więc wywołanie komendy grep -B 4 -A 3 "Panno Święta" "pan tadeusz.txt" w przykładowym folderze wypisze na ekran:

$ grep -B 4 -A 3 "Panno Święta" "pan tadeusz.txt"
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

'''Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy'''
I w Ostrej świecisz Bramie! 2 Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem

W celu łatwiejszego zorientowania się linia z wzorcem została oznaczona przez pogrubienie. W normalnych warunkach grep tego nie robi.

Ciekawostki

  • Istnieją takie polecenia jak egrep i fgrep. egrep to to samo co grep wywołany z parametrem -E, a fgrep – z parametrem -f