kill

Z Linux Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

killpolecenie służące do wysyłania sygnałów do podanych procesów. Jest też używane do zamykania (poprzez wysyłanie sygnału SIGTERM) oraz zabijania (poprzez wysłanie procesu SIGKILL) procesów o podanych numerach identyfikacji procesów (PID). Jeśli nie podano poprzez opcje żadnego signału, jest używany domyślny sygnał SIGTERM.

Użycie

$ kill [opcje] <pid> ...
  • opcje – ewentualne parametry
  • pidnumer procesu do zamknięcia/zabicia, można podać wiele

Najczęściej używane przełączniki

  • -l – wypisuje sygnały, jakie można wysłać do procesów;
  • -s X – wysyła sygnał o podanym (jako X) nazwie lub numerze;
  • -X - wysyła sygnał o podanym (jako X) numerze.

Przykłady

Przykład 1 – po numerze

Wykonanie kill 1234 może wypisać:

  • jeżeli proces istnieje – nic;
  • jeżeli proces nie istnieje:
$ kill 1234
kill 123456: Nie ma takiego procesu

lub:

$ kill 1234
bash: kill: (12345) - Nie ma takiego procesu

Przykład 2 – wysyłanie sygnału

Wykonanie

$ kill -s SIGKILL 123456

wyśle do procesu o numerze 123456 sygnał KILL. Można to również skrócić do samego

$ kill -9 123456

jako że numer sygnału SIGKILL to 9.


Ciekawostki

  • Proces można w bardzo szybki sposób zamknąć wysyłając sygnał SIGKILL (9), jednakże jest to niepolecane, gdyż program nie ma możliwości zapisać swoich danych.