last

Z Linux Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

last (z angielskiego ostatni, ostatnie) – polecenie pokazujące ostatnie logowania do poszczególnych terminali a także daty i godziny zamknięcia i otworzenia systemu

Użycie

Polecenie zwraca nam odpowiedź następującego formatu

$ last
kicior99 tty3             Wed Jan 7 10:27 - 10:27 (00:00)  
kicior99 tty2             Wed Jan 7 10:27  still logged in  
kicior99 tty2             Wed Jan 7 10:27 - 10:27 (00:00)  
kicior99 tty1             Wed Jan 7 05:41  still logged in  
kicior99 tty1             Wed Jan 7 05:41 - 05:41 (00:00)  
kicior99 tty7     :0        Wed Jan 7 05:40  still logged in  
reboot  system boot 2.6.24-22-generi Wed Jan 7 05:39 - 10:52 (05:12)  
kicior99 tty2             Wed Jan 7 05:37 - crash (00:02)  
kicior99 tty2             Wed Jan 7 05:37 - 05:37 (00:00)

gdzie widać kolejno: nazwę użytkownika, numer terminala, datę i godzinę logowania. Można żądać dat logowań do konkretnego terminala, podając jego numer, np. last tty3:

$ last tty3
kicior99 tty3             Wed Jan 7 10:27  still logged in  
kicior99 tty3             Wed Jan 7 10:27 - 10:27 (00:00)  
kicior99 tty3             Tue Jan 6 04:14 - down (1+01:19)

Najczęściej używane przełączniki

 • -[numer] - pokazuje żądaną liczbę ostatnich logowań
 • -[numer] nazwa - pokazuje żądaną liczbę ostatnich logowań danego użytkownika
 • YYYYMMDDHHMMSS - pokazuje historię logowań w żądanym czasie
 • reboot - pokazuje datę i godzinę ostatniego restartu systemu