Moduł:Narzędzia

Z Linux Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Narzędzia/opis

--[[
 Moduł z narzędziami.
]]

local narzedzia = {}

function narzedzia.tytul(parametr)
 local tytul = parametr.args[1]
 local dopisek = parametr.args[2]
 if (tytul:sub(1, 1) == '/') or (tytul:sub(-2, -1) == '()') then
  tytul = "<code>" .. tytul .. "</code>"
 end
 local wynik = "<b>" .. tytul .. "</b>"
 if dopisek ~= "" then
  wynik = wynik .. " (" .. dopisek .. ")"
 end
 wynik = wynik .. " –&nbsp;"
 return wynik
end

function narzedzia.bool(parametr)
 --[[
  Sprawdza, czy string podany jako pierwszy parametr jest "prawdziwy" (warunki wymienione niżej), jeśli tak - zwraca "PRAWDA", jeśli nie - "FAŁSZ", jeśli nie wiadomo "FAŁSZ" lub drugi parametr, jeśli podano.
  Zalecane do użycia w szablonach, przy pomocy {{#ifeq}}, np:
  {{#ifeq: {{#invoke: Narzędzia|bool|{{{parametr szablonu|FAŁSZ}}}}}|PRAWDA|Prawda.|Fałsz.}}
 ]]
 local wartosc = parametr.args[1]
 local domyslne = (parametr.args[2] or "FAŁSZ")
 wartosc    = wartosc:upper()
 if   wartosc == "PRAWDA" then return "PRAWDA"
 elseif wartosc == "P" then return "PRAWDA"
 elseif wartosc == "TAK" then return "PRAWDA"
 elseif wartosc == "T" then return "PRAWDA"
 elseif wartosc == "1" then return "PRAWDA"

 elseif wartosc == "FAŁSZ" then return "FAŁSZ"
 elseif wartosc == "F" then return "FAŁSZ"
 elseif wartosc == "NIE" then return "FAŁSZ"
 elseif wartosc == "N" then return "FAŁSZ"
 elseif wartosc == 0 then return "FAŁSZ"
 
 else return domyslne
 end
end

return narzedzia