pacman

Z Linux Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
ASCII art nawiązujący do Pac-Mana Namco

pacmanod (od ang. package managermenedżer pakietów) – menedżer pakietów Arch Linuksa nastawiony na prostotę w użytkowaniu.

Użycie

$ pacman <operacja> [...]

Komendy

$ pacman {-h --help}
$ pacman {-V --version}
# pacman {-D --database} <opcje> <pakiet(y)>
# pacman {-Q --query}    [opcje] [pakiet(y)]
# pacman {-R --remove}   [opcje] <pakiet(y)>
# pacman {-S --sync}     [opcje] [pakiet(y)]
# pacman {-T --deptest}  [opcje] [pakiet(y)]
# pacman {-U --upgrade}  [opcje] <plik(i)>

Przykłady użycia

  • pacman -S nazwaprogramu zainstaluje lub dokona ponownej instalacji programu z repozytoriów ustalonych w pliku /etc/pacman.conf.
  • pacman -U plik.pkg.tar.xz zainstaluje program z archiwum txz na komputerze.
  • pacman -Scyu wyczyści cache (c), pobierze świeże bazy danych (y) i dokona pełnej aktualizacji systemu (u).

Zobacz też