rmdir

Z Linux Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wieloznaczność
Może chodziło Ci o wywołanie systemowe, na którym oparte jest to polecenie?

rmdir (od ang. remove directoryusuń katalog) – polecenie występujące w systemach uniksowych, w tym również w Linuksie. Służy do usuwania pustych katalogów. W przeciwieństwie do polecenia rm, nie umożliwia usuwania plików i niepustych katalogów. Opiera się na wywołaniu systemowym rmdir().

Użycie

$ rmdir [przełączniki] <katalog> ...

Dostępne przełączniki

  • --ignore-fail-on-non-empty – nie wywołuje błędu, gdy katalog jest niepusty (ale również go nie usuwa);
  • -p oraz --parents – usuwa także katalogi nadrzędne podanego katalogu, jeśli są puste;
  • -v oraz --verbose – wyświetla informację o każdym usuniętym katalogu.