tree

Z Linux Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
$ tree
.
├── inny plik
├── katalog1
│  ├── podkatalog1
│  │  ├── plik1
│  │  ├── plik2
│  │  └── plik3
│  └── podkatalog2
│    └── plik1
├── katalog2
└── plik

4 directories, 6 files

tree – konsolowe narzędzie (uznawane często za polecenie) przeznaczone na systemu uniksowe, takie jak GNU/Linux. Służy do wyświetlania zawartości podanego katalogu i wszystkich jego podkatalogów w formie drzewka.

Użycie

$ tree [przełączniki] [katalog] ...

Jeśli nie został wskazany konkretny katalog, użyty zostanie ten aktualnie otworzony.

Najważniejsze przełączniki

 • -a – wyświetla ukryte pliki;
 • -d – wyświetla jedynie katalogi;
 • -f – zastępuje nazwy plików ich ścieżkami;
 • -i – nie wyświetla wcięć;
 • -p X – wyświetla jedynie pliki pasujące do podanego wzoru;
 • -s – obok nazw plików wyświetla ich rozmiar w bajtach;
 • -h – jak wyżej, jednak rozmiary są wyświetlane w większych jednostkach;
 • -D – wyświetla datę ostatniej modyfikacji pliku obok jego nazwy;
 • -u – wyświetla nazwę (lub numer) właściciela pliku obok jego nazwy;
 • -g – wyświetla nazwę (lub numer) grupy, do której należy plik, obok jego nazwy;
 • -r – odwraca sortowanie;
 • -t – sortuje pliki wg daty ostatniej modyfikacji;

Instalacja

Narzędzie owo nie jest domyślnie zainstalowane w większości dystrybucji GNU/Linuksa, więc należy je zainstalować ręcznie. Można dokonać tego poprzez ręczne skompilowanie jego kodu źródłowego, jednak w przypadku większości dystrybucji nie jest to konieczne, gdyż posiadają one je w swych repozytoriach (zazwyczaj nosi on nazwę tree).

Debian, Ubuntu, Mint i inne wzorowane na Debianie

# sudo apt-get install tree

openSUSE

# zypper install tree

Fedora

# yum install tree

Linki zewnętrzne