Linux Wiki:Zasady

Z Linux Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ta strona gromadzi wszelkie zasady Linux Wiki, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy jej edytorzy.

Zasady podstawowe

 1. Linux Wiki to wolna, darmowa i niekomercyjna encyklopedia internetowa, gromadząca informacje na temat systemu GNU/Linux.
 2. Linux Wiki nie udziela gwarancji poprawności zamieszczonej tu zawartości – korzystasz z niej na własną odpowiedzialność.
 3. Zakazane jest publikowanie obraźliwych, niesmacznych, rasistowskich, pornograficznych oraz innych – zakazanych przez polskie prawo – treści. Szczególnie karany będzie spam i każdy inny przejaw wandalizmu.
 4. Linux Wiki nie reprezentuje żadnej dystrybucji Linuksa i/lub jego oprogramowania, w związku z czym nie gwarantuje pomocy technicznej ze strony użytkowników ani tego, że ta pomoc będzie poprawnie udzielona.
 5. Nad zawartością Linux Wiki czuwają administratorzy, którzy w przypadku naruszenia zasad mogą zablokować lub wyłączyć konto użytkownika.
 6. Te zasady mogą zostać zmienione w wyniku dyskusji.

Przestrzeń główna

 1. Każdy artykuł powinien zostać napisany w zgodzie z ogólnie przyjętym układem i stylem, ponadto należy go odpowiednio skategoryzować i sformatować.
 2. Kopiowanie treści objętych prawem autorskim jest zakazane.
 3. Artykuły łamiące prawa autorskie oraz nietrzymające poziomu (np. mało informacji, błędy językowe, zły styl) zostaną skasowane przez administratora. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, administrator może również podjąć decyzję o zablokowaniu konta użytkownika.
 4. Jeśli nie masz nic do dodania – nie edytuj. Zmiany polegające na wycinaniu lub bezpodstawnego przerabiania tekstu nie są mile widziane.

Kwestie społecznościowe

 1. Zakazane jest korzystanie z multikont (pacynek) do przekłamywania wyników dyskusji i głosowań oraz do omijania blokady.
 2. Zakazane są ataki osobiste we wszelkiej formie.
 3. Nie wolno podawać się za innego użytkownika Linux Wiki, jeśli się nim nie jest. Szczególnie karane jest podszywanie się pod administratora.
 4. Do szybkiego kontaktowania się między użytkownikami stworzono kanał IRC. Należy pamiętać, że blokady na kanale są całkowicie niezależne od tych na wiki. Użytkownik zablokowany na Linux Wiki, wciąż ma dostęp do kanału IRC. Dokładne zasady obowiązujące na kanale zostały wyjaśnione tutaj.

Grafiki

 1. Do zilustrowania haseł na Linux Wiki można wykorzystywać grafiki.
 2. Do każdego pliku trzeba dołączyć stosowną licencję. Korzystamy tylko z materiałów na wolnych licencjach. Pliki posiadające zastrzeżone prawa autorskie (w tym te przesłane na zasadzie dozwolonego użytku) zostaną skasowane.
 3. Linux Wiki to nie przechowalnia plików. Choć można przesłać grafikę, która później zostanie użyta np. na profilu czy na forum, nie należy z tym przesadzać.